Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten geleverd door therapeut Esther Landzaat-van Gerven binnen de praktijk: Voetreflexpraktijk Esther. 

Algemeen

Door het aangaan van een behandeling of het kopen van producten geeft cliënt te kennen dat hij/zij akkoord gaat met de leverings- en betalingsvoorwaarden. 

Esther Landzaat behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen. En wanneer zij van dit recht gebruik maakt zal zij via haar website en in haar praktijk publiceren dat er wijzigingen hebben plaatsgevonden.

Bij de eerste afspraak ontvangt de cliënt een behandelovereenkomst. Bij ondertekening komen cliënt en therapeut overeen akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. 

Om de behandelingen vergoed te krijgen door de zorgverzekeraar brengt u bij een eerste bezoek uw identiteitsbewijs en uw zorgverzekeringspasje mee.

 

Betaling

Prijzen van de behandelingen staan vermeld op de website van Voetreflexpraktijk Esther en zijn zichtbaar in de praktijkruimte.

Betaling van een behandeling vindt plaats na afloop van de behandeling, dit kan direct contant of per bankoverschrijving binnen 14 dagen. Na afloop van elke behandeling ontvangt de cliënt een factuur die hij/zij zelf kan declareren bij zijn/haar zorgverzekeraar. 

Betaling van producten bij Voetreflexpraktijk Esther vindt plaats als u de producten in de praktijk ontvangt, dit kan direct contant of per bankoverschrijving binnen 14 dagen.

 

Afspraken die zonder overleg niet worden nagekomen, zullen volledig in rekening worden gebracht.

Annuleren of verzetten van een afspraak is kosteloos tot 24 uur voor de afgesproken tijd. Bij annuleren binnen 24 uur voor de afgesproken tijd zal Voetreflexpraktijk Esther 75% van de kosten in rekening brengen.

Bij te laat verschijnen op de afspraak, zal dit van de behandeltijd afgaan. 

 

Behandeling

De behandeling heeft betrekking op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. De cliënt wordt vooraf de eerste reflexzonebehandeling voorgelicht door de therapeut over de te verwachten effecten en reacties tijdens en na de behandeling.

 

De cliënt verplicht zich alle relevante informatie te verstrekken. Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het niet juist en/of niet volledig ter beschikking stellen van medische informatie, al dan niet aanwezig in het dossier van artsen en/of andere behandelaars, zijn voor verantwoordelijkheid van de cliënt.  

 

Reflexzonetherapie is niet geschikt om medische diagnoses te stellen of ziektes te behandelen. Het is bij uitstek geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te functioneren en niet in plaats daarvan. De cliënt zorgt zelf dat de huisarts en/of specialist op de hoogte is van de klachten. Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van reflexzonetherapie niet genezen worden. De behandelingen kunnen wel een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van de gezondheid en het welbevinden van de cliënt. 

Reflexzonetherapie is mogelijk tijdens en na een regulier behandelingstraject. 

 

Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de cliënt contact op te nemen met een huisarts en/of specialist.  

 

Algemene contra-indicaties waarbij een behandeling niet door kan gaan zijn:

1. Ernstige voetschimmel

2. Ernstige ontstekingen aan de voet

3. Acuut letsel (scheurtjes en/of botbreuken in de voet/enkel)

4. Koorts

5. Trombose (zichtbaar)

Dossier

De therapeut houdt zich aan haar geheimhoudingsplicht van persoonsgegevens zoals bepaald is in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien, aangepast of verwijderd.

Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

 

De therapeut mag zonder instemming van de cliënt geen behandelingen verrichten. Voor behandeling van minderjarigen is een schriftelijke akkoord, middels ondertekende verklaring van (een van de) beide ouders/voogd nodig.

 

Beëindiging van de behandelingen kan ten allen tijden met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de cliënt de voortzetting van een behandeltraject niet langer op prijs stelt, kan de cliënt onder eigen verantwoordelijkheid het traject eenzijdig beëindigen. Ook de therapeut kan ten allen tijden de behandeling stopzetten of de cliënt doorverwijzen naar een arts of collega natuurgeneeskundig therapeut.

 

Vervangingsregeling

Tijdens ziekte of vakantie van de therapeut, kan in overleg met de cliënt, een vervangend behandelaar voorgedragen worden.

 

Klachtenprocedure en regelgeving

De therapeut doet haar uiterste best om cliënten met de grootst mogelijke integriteit therapeutisch te behandelen. 

De therapeut is aangesloten bij beroepsvereniging FAGT (Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten). De therapeut verplicht zich te houden aan de regelgeving van de FAGT. Deze reglementen zijn te vinden op de website van de FAGT, www.fagt.org.

Als FAGT geregistreerde therapeut is Esther Landzaat vanuit de wet WKKGZ verplicht aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris via Quasir en geschilleninstantie Zorggeschil welke door het ministerie van VWS is erkend. Bovendien staat Esther Landzaat ingeschreven in het TCZ/RBCZ register, waar het tuchtrecht georganiseerd is. 

In geval van een klacht, kan de cliënt de hieronder beschreven stappen ondernemen:

1. Neem contact op met de therapeut Esther Landzaat, leg het probleem voor. Er wordt dan samen gekeken naar een oplossing.

2. Indien een dergelijk gesprek niet het gewenste resultaat heeft, kan de cliënt contact opnemen met Quasir, www.quasir.nl.  Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal de cliënt begeleiden in dit proces.

3. Indien ook de klachtenfunctionaris niet heeft geleidt tot het gewenste resultaat, dan is er de mogelijkheid van een geschillencommissie. De klachtenfunctionaris kan de cliënt daarbij helpen.

 

De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid.

De cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de therapeut). 

In de wachtruimte en de praktijkruimte geldt een rookverbod. Er wordt geen alcohol gedronken.

De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. 

Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.

 

Voetreflexpraktijk Esther is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers  van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

Voetreflexpraktijk Esther is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de    

Plantage Middenlaan 66 te Amsterdam of Noordeinde 67 te Oostzaan, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.